Category:

Ratusz i wieża ratuszowa

Wieża ratuszowa jest cennym przykładem świeckiej architektury gotyckiej i barokowej. Historia W 1348 r. Jan Luksemburski udzielił miastu (do 1945 r. – Steinau) zezwolenia na budowę mostu i ratusza, a przy nim dwóch sal: dla wagi miejskiej oraz dla postrzygalni sukna. Obok ratusza mogły zostać wybudowane bogate kramy. Z wzniesionej Continue Reading

Opublikowany :