Gaz w Ścinawie już jest

„Nic tak nie wzmacnia władzy, jak milczenie ludzi” – Leonardo da Vinci

Gaz dla Ścinawy zawsze był wyzwaniem. Pierwsze przymiarki do gazyfikacji wykonano w latach 70-tych. Niestety na przymiarkach się tylko skończyło podobnie, jak na przymiarkach skończyła się wielka rozbudowa Ścinawy do miasta 30-40-tysięcznego. Jak głosi plotka, podobno wszystko przez Sekretarzy PZPR powiązanych ze Złotoryją i Polkowicami.

Dziś gazyfikacja Ścinawy stała się faktem. Stało się tak zapewne dzięki pomysłowi Porozumienia publiczno-prywatnego zawartego przez Gminę Ścinawa i firmę GEN Gaz. Nie budzi żadnej naszej wątpliwości, że jednym z ojców tego sukcesu jest dyrektor Stasiak. Pochwalimy tu ścinawskich samorządowców też za nowatorski pomysł przejęcia działki po byłej linii kolejowej ze Ścinawy do Legnicy i ulokowaniu tam projektu ścieżki rowerowej i tak zapewne, zupełnie ale to zupełnie przypadkowo ulokowaniu również tranzytowej linii gazu. Ten ruch pozwolił zapewne na uproszczenie procedur i znaczne obniżenie kosztów.

Połączenie tych działań, z budową Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) i modernizacją drogi powiatowej wygląda na pierwszy rzut oka imponująco. Można to opisać jednym zdaniem. Perfekcyjna gra na wielu fortepianach.
Możemy, jako Ścinawianie tylko się cieszyć, że fortepian GEN Gazu, też zapewne zupełnie przypadkowo, zestroił z naszym, gminnym w tym samym czasie.
Ulokowanie gazu w Ścinawie za 2,7 miliona zł pochodzących z budżetu gminy, jest wielkim sukcesem obecnego samorządu i to jest fakt bezsporny.

Chcielibyśmy bardzo na tym wątek gazu zakończyć ale niestety dyrektor Stasiak, na własne życzenie, informacjami przekazanymi w dniu 4.11 zburzył ten sielankowy obraz i wywołał konieczność dyskusji i sporu.

Słuchając wystąpienia dyrektora można odnieść wrażenie, że Gmina Ścinawa nie dotrzymała warunków umowy partnerstwa. Można też dojść do wniosku, że dość chaotycznie próbujemy wypełniać podjęte zobowiązania. Tak niestety odbieramy pomysł podłączenia wszystkich obiektów komunalnych do sieci gazowej.
Przypuszczamy, że najprawdopodobniej doszło oto do takiej sytuacji, w której deklarowany przez Gminę Ścinawa, rozbiór gazu przez mieszkańców i podmioty gospodarcze, jest mniejszy niż zakładano. Mówiąc prościej mamy mniej podłączeń niż pierwotnie zakładano w umowie.

Podłączenie budynku urzędu, gdzie używamy jest obecnie drogi olej opałowy i gdzie będziemy mieć niskie koszty adaptacji, jest wręcz oczywiste.

Ale zamiana źródła ciepła z węgla na gaz w kotłowni w SP nr 3 to działanie, które może skończyć się katastrofą finansową dla tej placówki. Obiekt jest w chwili obecnej kompletnie nie przygotowany do takiej zamiany. Ogrzewanie gazowe wygeneruje dodatkowe, nieuzasadnione koszty dla gminy. Ta decyzja stoi w sprzeczności z głoszonymi deklaracjami o optymalizacji kosztów. Informujemy pana dyrektora, że ogrzewanie gazowe jest o 25 – 30 % droższe od tradycyjnego. Do tego należy doliczyć znaczące nakłady na zakup pieca i modernizację wewnętrznej instalacji co w szkole. Przypominamy też, że do obiektu podłączone są dwa obiekty mieszkalne a do wyjaśnienia pozostaje jeszcze termomodernizacja stropodachu szkoły i sali gimnastycznej.

Pytamy więc. Czy czeka nas, z tytułu tej chyba nie do końca przemyślanej decyzji, kolejna optymalizacja kosztów działania szkoły w postaci łączenia klas i zwiększenia liczby dzieci w klasie do 30 ?
Czy będziemy zwalniać nauczycieli i pracowników? Czy nastąpi ograniczenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych ?

Pytamy też. Czy gmina dysponuje audytem termoenergetycznym obiektu, wykonanym przez osoby uprawnione i niezależne, z którego wynika w sposób jasny i nie budzący wątpliwości, że ta zamiana ma sens? Czy została radnym przekazana analiza ekonomiczna uzasadniająca podejmowanie takich działań, czy jak zwykle.? Ciach i poszło? Pytamy też. Kto zaproponował takie rozwiązanie?

Wnioskujemy o odstąpienie od zmiany źródła ciepła w SP Nr 3 i przeznaczenie części kwoty 2,7 mln na Ścinawski Program Promocji Podłączeń do sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych.

Skoro przeznaczamy 400 tys. zł na wsparcie wspólnot w remontach budynków, to wsparcie na poziomie 5 – 7 tys. zł od przyłącza indywidualnego i 15 – 20 tys. zł dla wspólnoty, wygeneruje podobny rozbiór gazu, jak z SP 3, z jedną tylko różnicą. Zlikwidujemy w ten sposób 150 – 200 kominów i przeznaczymy na ten cel nie 2,7 mln a jedynie 1,5 mln.

Dodatkowo nie poniesiemy nakładów na adaptację budynku szkolnego, nie będzie wzrostu kosztów utrzymania szkoły a te pozostałe 1,2 mln można będzie dosypać do „wielkiej kupki” na kanalizację, którą ktoś tak skrupulatnie usypuje od 2 lat.

I rzecz może najważniejsza. Będzie zdrowiej. Dziś w Ścinawie oddychamy wyjątkowo złym powietrzem.

A tak przy okazji. Może wzorem innych miast warto zakupić 2-3 analizatory powietrza i postawić je w Rynku i na osiedlach domków jednorodzinnych i nie dlatego, że inni tak robią ale po to, by uświadomić nam, Ścinawianom czym oddychamy. Może jest to jakiś kierunek do budowania świadomości tego, jak ważne jest to, czym palimy w piecach?

Może warto też jakieś oczyszczacze powietrza do sal w przedszkolu z tych potencjalnie zaoszczędzonych pieniędzy zafundować naszym dzieciakom? Może nasze dzieci na to zasługują?

Szanowni Urzędnicy spoza Ścinawy. Właśnie na tym polega różnica w rozumieniu potrzeb mieszkańców pomiędzy nami!

My po 15.00 ty zostajemy !

Twierdzimy też, że nie może dochodzić do sytuacji w której to jeden z ważniejszych urzędników naszej gminy publicznie składa deklaracje, które w naszej ocenie dalece odbiegają od rzeczywistości. Stwierdzenia, że podłączenie budynków spółdzielczych do sieci gazowej i zamiana ogrzewania co na gazowe, obniżą koszty dostawy ciepła o 30-40 a nawet o 50% i więcej, stoją w sprzeczności z faktami.

Informujemy pana dyrektora, że w oficjalnych materiałach firmy GEN Gaz, znajduje się zestawienie kosztów wytwarzania jednostki ciepła / 1 kWh / z różnych źródeł. Wnika z niego coś wręcz przeciwnego.

Koszt wytworzenia ciepła w kotle na węgiel, to 0,18 zł/kWh a koszt wytworzenia ciepła z gazu ( kocioł tradycyjny) 0,23 zł / kWh. Więc kto tu się myli?

My, podobnie jak Pan podzielamy pogląd, że firma GEN Gaz, to firma zarządzana racjonalnie i profesjonalnie, kierująca się rzetelnym rachunkiem ekonomicznym a przedstawione przez firmę dane, obrazują stan rzeczywisty.

Dla wyjaśnienia wszystkich tu zarysowanych wątpliwości prosimy o upublicznienie treści umowy partnerstwa.

Ścinawianie, udostępniajcie nasze artykuły. Jeżeli uznacie, że poruszamy tu ważne dla Nas zagadnienia laikujcie stronę i artykuły.

Już dziś zapraszamy na następny odcinek. Oj będzie się działo! Będzie o VAT, CIT, SAG, o ZGK sp. z o.o. i o tym czy w Ścinawie wzrośnie radykalnie cena wody czy nie?

CDN…