Miło nam donieść, że już od 4 listopada interesanci odwiedzający Urząd Stanu Cywilnego w Ścinawie wszelkie opłaty skarbowe będą mogli dokonywać na miejscu, z użyciem karty płatniczej oraz z wykorzystaniem płatności BLIK. 

Niestety, jak na razie płatności z wykorzystaniem kart i systemu BLIK, honorowane będą tylko w USC. Mamy ogromną nadzieje, że już w niedalekiej przyszłości mieszkańcy naszej gminy  za wszelkie inne opłaty samorządowe, w tym za śmieci, podatki i inne obciążenia będą mogli zapłacić w ścinawskim magistracie wykorzystując kartę płatniczą czy też system BLIK. Jest terminal, jest osoba przeszkolona, potrzeba tylko trochę inicjatywy służb finansowych. 

Liczymy również, że podobne standardy w postaci systemu mobilnych płatności wprowadzone będą również w ZGK w Ścinawie sp. z o.o.  W chwili obecnej nic nie stoi na przeszkodzie, by spółka wyposażyła np. inkasentów spisujących wodę w terminal mobilny, co pozwoliłoby na to by zaraz po wydrukowaniu rachunku umieścić opłatę za wodę.  

Podpowiadamy też, gdyby jeszcze w takiej sytuacji spółka zastosowała np. 5% rabatu za „płatność od ręki” twierdzimy, że  spadłyby zapewne znacząco zaległości w opłatach za wodę. 

Wprowadzenie mobilnych płatności jest doskonałym krokiem dla poprawy jakości obsługi mieszkańców i niewątpliwie cieszy  nas wszystkich ta sytuacja. Liczymy też na wspomniany rozwój systemu mobilnych płatności w całej gminie. Gratulujemy Burmistrzowi inicjatywy.

Poniżej lista opłat skarbowych USC:

 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • Przyjęcie oświadczenia (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł
 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodne z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – 38 zł
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze SC danych; zaświadczenie o nieposiadaniu księgi sc – 24 zł
 • Decyzja o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska – 37 zł
 • Transkrypcja aktu – 50 zł
 • Uzupełnienie, sprostowanie, odtworzenie aktu – 39 zł
 • Protokół zatwierdzający ostatnią wolę spadkodawcy – 22 zł
 • Zezwolenie na skrócenie terminu zawarcia małżeństwa – 39 zł
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
 • Wielojęzyczne formularze – 17 zł