Tym razem mamy złą wiadomość dla mieszkańców Ścinawy. 

W dniu 21 października został unieważniony przetarg na usługę projektowania w ramach kontraktu 1.2, Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”.

Przedmiotem unieważnionego zadania było: zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa, a także zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa, oraz zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa. 

Brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie ale mówiąc prościej prace miały polegać na rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od deszczowej oraz na przebudowie sieci wodociągowej, wynikającej z modernizacji kanalizacji. .

Niestety w wyznaczonym terminie czyli do 16 października, nie znalazła się żadna firma, która chciałaby podjąć się tego zadania. Możemy mieć tylko nadzieję, że przy następnym przetargu znajdą się firmy chcące wykonać to trudne zadanie ale bardzo ważną dla nas wszystkich inwestycje. 

Wydzielenie kanalizacji deszczowej może w sposób znaczący obniżyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków a tym samym i opłaty które ponosimy.