Na początku lipca br liczba mieszkańców zamieszkujących teren miasta i gminy Ścinawa, wg oświadczeń ścinawskich urzędników, wynosiła 8103 osoby. Została ona podana radnym przy okazji przyjmowania przez Radę Miejską uchwały o podwyżce cen śmieci.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Gminy Ścinawa, po wprowadzeniu podwyżek cen za usuwanie odpadów stałych, znacząco wzrosła liczba mieszkańców segregujących odpady. Obecnie odpady segreguje już 6232 osoby, czyli 77,52 % ogólnej liczby mieszkańców. I tu się kończą dobre wieści.

Po porównaniu danych z początku lipca i początku października wszystko wskazuje na to, że w tak krótkim okresie czasu znacząco spadła ogólna liczba osób, które zamieszkują miasto i gminę Ścinawa.

Jest nas obecnie już tylko 8039 osób.