Dobre wieści dla mieszkańców Dziewina i wszystkich korzystających z drogi powiatowej nr 1238.

W naszym artykule z 16 września „Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych” pisaliśmy o tym, że Powiat Lubiński otrzymał wsparcie finansowe na remonty dróg powiatowych, między innymi na remont drogi powiatowej nr 1238 w Dziewinie w kwocie 1.073.340 zł.

W ślad za decyzjami o przyznaniu wsparcia finansowego pojawiły się w tej sprawie działania naszego samorządu, który to już 10 września ogłosił przetarg na remont wspomnianej drogi. Ustalono, że termin realizacji zadania, to 15 grudzień a kwota, jaką przeznaczy ścinawski samorząd, to 1.100.000 zł. Wszystko szło dobrze do dnia 27 września, czyli do chwili otwarcia ofert. Okazało się, że najtańsza oferta wyniosła 2.346.271,74 zł. Zabrakło ponad 1.2500.000 zł. Decyzja mogła być tylko jedna. W dniu  2 października unieważniono przetarg. Nadzieja na remont drogi zgasła.

Radość mieszkańców Dziewina powróciła jednak kilka dni temu. Ścinawscy urzędnicy udzielając odpowiedzi na interpelację radnego Mariusza Mostowskiego dotyczącej właśnie tej drogi, poinformowali naszego radnego, że Gmina Ścinawa jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na zdanie pt. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin -Etap I”

Ktoś wyjątkowo skrupulatny mógłby polemizować z tym fragmentem odpowiedzi, bo w dniu jej udzielania tj. w dniu 11 października postępowanie było już unieważnione. Ale cóż, może ścinawscy urzędnicy w tym dniu intensywnie pracowali nad koncepcją realizacji ww. zadania a może zastanawiali się skąd wziąć te brakujące 1.250.000 zł. Nie czepiajmy się drobiazgów przyjmijmy, że postępowanie było w toku. Remont drogi jest najważniejszy.

W odpowiedzi, jaką otrzymał radny Mostowski jest  też inna dobra informacja. Został podany przewidywany termin zakończenia remontu drogi. Wskazano koniec bieżącego roku.

Ustalenie terminu zakończenia zadania na 31 grudnia br, to duże i ambitne wyzwanie. Przypominamy, że w ogłoszeniu z dnia 10 września wskazano zakończenie prac na 15 grudnia. Dziś mamy połowę października i do końca roku pozostało niespełna dwa i pół miesiąca. Widać wyraźnie, że ścinawscy urzędnicy odpowiedzialni za realizację remontów i  inwestycji wyjątkowo ambitnie podeszli do sprawy. Z niecierpliwością czekamy na ponowne ogłoszenie przetargu i jego pozytywne rozstrzygnięcie.

W imieniu mieszkańców Dziewina i wszystkich korzystających z tej drogi trzymamy kciuki za powodzenia realizacji zadania.