Wielu pewnie się zastanawia dlaczego w tytule pojawił się znak zapytania. Pragniemy wyjaśnić, że 8 października na stronach biuletynu informacji publicznej /BIP Ścinawa/ pojawiło się ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na cytujemy:„Zarządzanie parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w mieście Ścinawa, posadowionym na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 507 w obrębie 2 miasta Ścinawy, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Do konkursu stanęły dwie firmy. Jak można się domyśleć był to ZGK w Ścinawie sp. z o.o., który za zarządzanie parkingiem zaproponował 14.534,42 zł oraz firma SADIDA z Wrocławia, która zaproponowała kwotę 7.600,00 zł za miesiąc zarządzania parkingiem /cena obowiązuje do 31 grudnia 2019r/, czyli 91.200,00 zł na rok. I tu zaczyna się kłopot ze stwierdzeniem, kto tak naprawdę wygrał to postępowanie. Otóż w punkcie VIII ogłoszenia – Ocena złożonych ofert – czytamy: „Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium: cena – K1-100% …” i taki sam zapis widnieje w rozstrzygnięciu zapytania, czyli na logikę najniższa cena wygrywa i tym samym najniższa oferta otrzymuje 100 punktów.

Natomiast w ogłoszonych wynikach czytamy, że to ZGK otrzymał 100 punktów a SADIDA tylko 52. Ponadto w rozstrzygnięciu czytamy „Oferta nr 2 – SADIDA Dariusz Talga AL. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław – jest najkorzystniejsza w oparciu o Kryterium wskazane w punkcie VI zapytania ofertowego”. Przytoczony punk VI zapytania dotyczy, „sposobu opisu przygotowanych ofert” a innego kryterium poza ceną też nie ma we wspomnianym już VIII punkcie. Co ciekawe nigdzie wprost nie napisano, która z firm wygrała zapytanie. Ciężko więc tak naprawdę stwierdzić, kto wygrał to zapytanie. Logika nakazuje przyjąć założenie, że w rozstrzygnięciu podpisanym przez Burmistrza a przygotowanym przez ścinawskich urzędników pojawiły się niestety pomyłki pisarskie.

Wierzymy, że sprawa szybko zostanie wyjaśniona i nowy administrator wreszcie zainspiruje naszych kierowców do aktywnego parkowania na naszym pięknym obiekcie. Przypomnijmy obiekcie nominowanym do Gryfa Dolnośląskiego w kategorii ”Wizjoner Przestrzeni”.

A tak przy okazji. Z niecierpliwością czekamy też na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pielęgnację kwietników, skalników i klombów oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów w mieście Ścinawa, które zostało ogłoszone 9 września a termin na wykonie prac zawartych w zapytaniu upływa 31 października 2019r.

Do obu tematów jeszcze powrócimy.