XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Lubińskiego przeprowadzone zostały na boisku sportowym w Szklarach Górnych gmina wiejska Lubin w dniu 28 września 2019 r.

W zawodach wystartowało 11 zespołów: trzy w kategorii młodzieżowej, jedna w kobiecej i siedem w grupie mężczyzn.

Miasto i Gminę Ścinawa reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Tymowej pod opieka druha Mateusza Bowszy , oraz drużyny pożarnicze z OSP Zaborów, OSP Tymowa oraz OSP Parszowice

Zawody przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Jak zwykle liczyła się szybkość i precyzja w wykonanych ćwiczeniach.

Po zaciętej rywalizacji najwyższe noty otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie, drugie miejsce wywalczyła OSP Niemstów, trzecie OSP Gorzyca, a czwarte OSP Księginice. Najlepszą załogą z gminy Ścinawa okazała się drużyna z OSP Zaborów, która zajęła piąte miejsce, na szóstym miejscu zameldowało się OSP Tymowa, a na siódmym OSP Parszowice.

W kategorii Pań do zawodów zgłosiła się jedna drużyna – OSP Zimna Woda i to jej przydał laur zwycięstwa.

Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kategorii dziewcząt triumfowała OSP Tymowa, a kategorii mieszanej OSP Rudna, drugie miejsca natomiast wywalczyła OSP Niemstów.

Nie obyło się niestety bez groźnego w skutkach wypadku. Podczas ćwiczeń bojowych kontuzji doznał jeden z druhów OSP Zimna Wody, który został przewieziony do szpitala.

Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Lubińskiego swoją obecnością zaszczycili m.in. Krzysztof Kubów – wiceminister energii, st. bryg. Marek Kamiński – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławi, bryg. Henryk Duszeńko oraz mł. bryg. Eryk Górski – były i obecny Komendant Powiatowy PSP w Lubinie st., dh Grzegorz Obara – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lubinie, Władysław Siwak – Wicestarosta Lubiński, Tadeusz Kielan – Wójt Gminy Lubin. Prezesi i Naczelnicy drużyn uczestniczących w zawodach.

Niestety, szkoda, że obecny włodarz Gminy Ścinawa Burmistrz Krystian Kosztyła nie znalazł  czasu i nie zaszczycił swym udziałem w zawodach, gdyż zawody są miejscem podziękowania dla strażaków-ochotników za ich codzienna służbę na rzecz społeczności lokalnej.

Jednostki OSP terenu gminy Ścinawa oprócz udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych i realizacji zadań statutowych w ostatnim okresie wspólnie z ZGK Ścinawa SP z o.o. prowadziły  akcję mająca na celu rozpoznanie oraz ocenę sprawności całej sieci hydrantowej na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, która to akcja miała również na celu potencjalne wyeliminowanie źródeł gromadzenia się bakterii coli w sieci hydrantowej nieużytkowanych lub niesprawnych hydrantów. Ponadto Społeczny Komendant Gminy ZW OSP RP w Ścinawie w ostatniej dekadzie października przy współpracy z KP PSP w Lubinie i OSP w Ścinawie organizuje kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków-ochotników z terenu powiatu lubińskiego, który to kurs zostanie przeprowadzony w Ścinawie. Jednym z elementów tego kursu  będzie zapoznanie się z zadaniami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i jak dojdzie do skutku możliwe jest szkoleniowe lądowania na stadionie miejskim śmigłowca LPR.

Natomiast jak się uda to przyszłoroczne gminne zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP Miasta i Gminy Ścinawa zostaną prawdopodobnie przeprowadzone na rekultywowanym obecnie boisku wiejskim w Zaborowie, na którym to obiekcie ostanie zawody sportowo-pożarnicze odbył się 20 lat temu.