4 wrzenia do wiadomości publicznej zostały podane informacje o otwarciu ofert na Budowę ścieżki rowerowej, która miałaby biec trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica, na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Jak możemy przeczytać gmina na całość inwestycji, podzielonej na trzy etapy zaplanowała 312.000,00 zł , natomiast najniższa oferta, jaka wpłynęła, opiewała na kwotę 4.460.810,63 zł i zaproponowana przez przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SP z o.o. z Głogowa.

Całość zaplanowanych przez gminę środków finansowych to jedynie 6,99% wartości zadania. Część budowy ścieżki zostanie pokryta ze środków Lokalnej Grupy Działania – Kraina Łęgów Odrzańskich, na które gmina pozyskała 200.000 zł o czym można była przeczytać na stronie urzędu.
Tak duża rozbieżność kwot jest wysoce zastawiająca. Albo się ktoś strasznie pomylił albo ktoś celowo przyjął takie założenia.

Możemy jedynie domyślać się, że ten przetarg tak jak inny tj. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – Etap I, zostanie również unieważniony z powody braku środków finansowych na tą inwestycję. W przypadku wspomnianej drogi, najniższą ofertę złożył Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocław a wyniosła ona 2.346.271,74 zł, natomiast gmina na tą inwestycje w budżecie zaplanowała 1.100.000 zł, co stanowi jedynie 53,31% potrzebnych środków.

Warto wspomnieć, że na remont tej drogi Powiat Lubiński otrzymał dotacje w kwocie 1.073.340 zł o czym posililiśmy już wcześniej w artykule Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych szansą na rozwój.

Mamy nadzieję, że uda zrealizować się obie te inwestycje a specjaliści z referatu inwestycji znajdą brakujące fundusze na budowę ścieżki jak i drogi w Dziewinie,

Wierzymy też, że nasi radni wspomogą swoją wiedzą i doświadczeniem urząd i wspólnymi siłami uda się kontynuować prace nad dalszą rozbudową Ścinawskiego Szlaku Rowerowego, bo rowery miejskie już mamy tylko ścieżek jak na taką ilość rowerów trochę mało.

Do obu tematów powrócimy.