Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 została ogłoszona. Tak miłą wiadomość przywiózł nam osobiście, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Tymoteusz Myrda, osoba odpowiedzialna w Zarządzie m.in. za realizację zadań w obszarze infrastruktury kolejowej i drogowej.
Każda taka wiadomość, nas Ścinawian cieszy, bo jak widzimy zaległości do nadrobienia na drogach wojewódzkich i powiatowych jest mnóstwo.

Jak się dowiadujemy, umowa obejmuje prace na odcinku drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego na ulicy Lubińskiej w Ścinawie do mostu nad potokiem Dębniak w miejscowości Lasowice i została już podpisana, a jej wartość wyniesie 238.251,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 19.02.2021 r.

Niby wszystko w porządku, tylko się cieszyć, gdyby nie to jedno „ale”. To „ale” to zapisy zadań inwestycyjnych w Budżecie Gminy Ścinawa na 2019 rok, które znajdziecie Państwo w załączniku nr 7.

W 2019 roku nasi radni przyjęli Budżet, między innymi z takimi zadaniami:

  • Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 – kwota 851.403 zł
  • Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 – kwota 654.748 zł
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej – kwota 403.269 zł
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa – kwota 4.632.734 zl

Razem daje to nam ponad 6 milionów zł.

Mamy początek października i wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie uda się powyższych zadań zrealizować. Można powiedzieć. Tak bywa. Czasami trzeba zmienić termin realizacji danego zadania bo np. są ważniejsze czy też bardziej pilne cele. No niby tak ale mamy niestety kolejne „ale”. Otóż gdy zajrzymy do Budżetu Gminy Ścinawa na 2018 rok znajdziemy tam te same zadania, tylko kwoty trochę inne, czyli:.

  • Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 kwota – 777.660 zł
  • Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 kwota – 665.343 zł
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice kwota – 311.000 zł
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa 2 236 000 zł . Razem ponad 4.000.000 zł

W związku z powyższym mamy zadanie dla naszych radnych.

Może Państwo znacie przyczyny takiej sytuacji. Może odpowiecie mieszkańcom, z jakich powodów nie zrealizowano tak potrzebnych zadań w 2018 i 2019 roku? Może Województwo nie dotrzymało słowa i nie postawiło nam, tj Gminie Ścinawa tych pieniędzy do dyspozycji ? A może znany jest termin realizacji ww. zadań? Może będzie to właśnie 19.02.2021 r?

Przypominamy, że zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, to Gmina Ścinawa, na mocy stosownych porozumień jest odpowiedzialna za realizację powyższych zadań /patrz zał. nr 8 Uchwały Budżetowej na 2018 i na 2019 rok/.

Wierzymy, że rozstrzygnięcie przetargowe na remont ul. Chobieńskiej i drogi w Lasowicach nie zostanie jedynie dopisane do powyższego rejestru przedsięwzięć ujętych w naszym Budżecie.

Wierzymy, że nasi radni znajdą odpowiedzi na wszystkie postawione tu pytania i podzielą się z mieszkańcami naszej gminy wiedzą w tej sprawie.

Jak już wcześniej informowaliśmy wiemy, że wśród naszych Radnych Miejskich są osoby z branży księgowej a więc odpowiedź na te tak proste pytania będzie przysłowiową bułką z masłem.