W czwartek, 26 września, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Pałacyk w Ścinawie, powiat lubiński wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnie dla Gminy Ścinawa organizuje konferencję „Korzyści środowiskowe i finansowe możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu zasobów obszarów Natura 2000”.

Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się, jakie korzyści środowiskowe i finansowe możliwe są do osiągnięcia przy wykorzystaniu zasobów obszarów Natura 2000, a także zaznajomić się z tematami takimi jak: bioróżnorodność nadodrzańskiej flory i fauny czy zrównoważona turystyka na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich.

W trakcie spotkania zaplanowano także zwiedzanie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Pałacyk, gdzie zaprezentowana zostanie oferta turystyczna dla szkolnych grup zorganizowanych.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9 i zakończy o 13.

Źródło: lubin.pl