Podczas II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu została podpisana umowa na zaprojektowanie nowego stopnia wodnego Ścinawa na Odrze w województwie dolnośląskim. Podpis złożył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. W wydarzeniu brał udział Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego Ścinawa na Odrze o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową mieszkańców powiatu lubińskiego i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję ekologicznej energii elektrycznej. Ponadto nastąpi poprawa warunków żeglugowych poprzez przystosowanie rzeki do Va klasy drogi wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. W postępowaniu przetargowym wyłoniono konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy − jako lider − wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały za wykonanie prac prawie 15 mln złotych. Podpisy pod umową w obecności uczestników II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu złożyli Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ze strony wykonawcy Sławomir Gappa i Tomasz Ratigowski – członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt.

Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy – tj. do 18.04.2023 roku. Nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy wyznaczono do 31.12.2027 roku. Po zakończeniu budowy, stopień wodny Ścinawa będzie kolejnym po Lubiążu stopniem wodnym na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Podstawowymi elementami stopnia wodnego Ścinawa będą między innymi: jaz ruchomy klapowy min. czteroprzęsłowy z mostem umożliwiającym komunikację pomiędzy brzegiem prawym i lewym; śluza żeglugowa o szerokości 12 m, długości 190 m i głębokości na progu dolnym min. 4 m z głową pośrednią (podział komory na dwie części 135 m i 55 m); elektrownia wodna wyposażona w min. 3 turbiny o przełyku instalowanym w przedziale 240÷280 m sześciennych na sekundę. Zakładana moc instalowana na poziomie 7,5 MW, produkcja energii na poziomie 45 MWh/rok.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl