Już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z kolejnych rowerów funkcjonujących w ramach Ścinawski Rowerów Miejskich. Jak
czytamy w ogłoszeniu o przetargu, wykonawca zakupionej usługi ma dostarczyć i uruchomić minimum 30 szt. rowerów (w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych) wraz z wyposażeniem.

Zakup rowerów jest realizacją zapisów Uchwały Budżetowej na rok 2019
przyjętej przez Radnych Rady Miejskiej w Ścinawie.

Dostawcą rowerów miejskich na potrzeby ŚRM będzie konsorcjum „ORANGE POLSKA” S.A – lider  i ROOVEE S.A – członek,

Całość dostawy została wyceniona na 246.000,00 zł.

Zakupione rowery trafią do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, wzbogacając tym samym ofertę placówki. Z rowerów będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Dziwina ale również a może przede wszystkim turyści i uczniowie korzystający oferty Ośrodka w Dziwinie.

Jesteśmy przekonani, że tak powszechny dostęp do usługi ŚRM wzbogaci ofertę turystyczną naszej gminy ale wpłynie również na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców. Wierzymy też, że kolejnym krokiem w rozbudowie systemu będzie budowa układu ścieżek rowerowych, pokazujących piękno przyrody naszej gminy.

Z przykrością musimy donieść, że wśród mieszkańców znaleźli się niestety również i pesymiści, którzy twierdzą, że zakup kolejnych rowerów, to forma przygotowania się naszego samorządu na restrykcyjne działania Powiatu Lubińskiego związane z radykalnym ograniczeniem liczby kursów linii 112.